[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เทศบาลตำบลเตราะบอน ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/ต.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
262 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
244 คน
สถิติเดือนนี้
10879 คน
สถิติปีนี้
26631 คน
สถิติทั้งหมด
47777 คน
IP ของท่านคือ 18.207.129.175
(Show/hide IP)
  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
หมวด
size
ไฟล์แนบ
1 คู่มือ E-Service เทศบาลตำบลเตราะบอน
( ลงวันที่ : 22/ก.พ./2567 || อ่าน : 13 )  
คู่มือประชาชน 820.3 KBs
2 คู่มือ E-Service เทศบาลตำบลเตราะบอน
( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2567 || อ่าน : 12 )  
มาตรฐานการให้บริการ 820.3 KBs
3 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ลงวันที่ : 16/ก.พ./2567 || อ่าน : 33 )  
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 8.71 MBs
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ทต.เตราะบอน
( ลงวันที่ : 15/ก.พ./2567 || อ่าน : 29 )  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3.56 MBs
5 คู่มือช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเตราะบอน
( ลงวันที่ : 15/ก.พ./2567 || อ่าน : 22 )  
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 327.17 KBs
6 ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2566 || อ่าน : 102 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.4 MBs
7 ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเตราะบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2566 || อ่าน : 99 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.64 MBs
8 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2566 || อ่าน : 111 )  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 610.56 KBs
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
( ลงวันที่ : 4/ต.ค./2566 || อ่าน : 146 )  
แผนอัตรากำลัง 43.96 MBs
10 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
( ลงวันที่ : 22/ก.ย./2566 || อ่าน : 136 )  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 5.55 MBs
11 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
( ลงวันที่ : 22/ก.ย./2566 || อ่าน : 134 )  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 669.5 KBs
12 คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลเตราะบอน
( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2566 || อ่าน : 252 )  
คู่มือประชาชน 1.27 MBs
13 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
( ลงวันที่ : 12/เม.ย./2566 || อ่าน : 285 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.75 MBs
14 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
( ลงวันที่ : 11/เม.ย./2566 || อ่าน : 288 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 90.64 KBs
15 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
( ลงวันที่ : 11/เม.ย./2566 || อ่าน : 276 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 98.56 KBs
16 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
( ลงวันที่ : 11/เม.ย./2566 || อ่าน : 257 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 90.85 KBs
17 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม
( ลงวันที่ : 5/เม.ย./2566 || อ่าน : 231 )  
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 5.23 MBs
18 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 31 มี.ค.66)
( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2566 || อ่าน : 279 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13.89 MBs
19 ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2566 || อ่าน : 203 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.83 MBs
20 ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเตราะบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2566 || อ่าน : 211 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.51 MBs


กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>