[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เทศบาลตำบลเตราะบอน ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/ต.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 16 IP
ขณะนี้
16 คน
สถิติวันนี้
163 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
511 คน
สถิติเดือนนี้
13999 คน
สถิติปีนี้
71453 คน
สถิติทั้งหมด
92599 คน
IP ของท่านคือ 100.26.179.41
(Show/hide IP)
  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
หมวด
size
ไฟล์แนบ
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
( ลงวันที่ : 13/มี.ค./2567 || อ่าน : 127 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 184.99 KBs
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
( ลงวันที่ : 5/มี.ค./2567 || อ่าน : 119 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 175.13 KBs
3 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
( ลงวันที่ : 1/มี.ค./2567 || อ่าน : 128 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 27.4 MBs
4 ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2566 || อ่าน : 201 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.4 MBs
5 ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเตราะบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2566 || อ่าน : 193 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.64 MBs
6 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
( ลงวันที่ : 12/เม.ย./2566 || อ่าน : 358 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.75 MBs
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
( ลงวันที่ : 11/เม.ย./2566 || อ่าน : 360 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 90.64 KBs
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
( ลงวันที่ : 11/เม.ย./2566 || อ่าน : 344 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 98.56 KBs
9 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
( ลงวันที่ : 11/เม.ย./2566 || อ่าน : 324 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 90.85 KBs
10 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 31 มี.ค.66)
( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2566 || อ่าน : 347 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13.89 MBs
11 ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2566 || อ่าน : 266 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.83 MBs
12 ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเตราะบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2566 || อ่าน : 278 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.51 MBs
13 ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลเตราะบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2566 || อ่าน : 281 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.36 MBs
14 ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2566 || อ่าน : 286 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.14 MBs
15 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
( ลงวันที่ : 31/มี.ค./2566 || อ่าน : 282 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 10.43 MBs
16 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2565
( ลงวันที่ : 30/มี.ค./2566 || อ่าน : 273 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5.31 MBs
17 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติ่ม) พ.ศ.2566
( ลงวันที่ : 30/มี.ค./2566 || อ่าน : 258 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.39 MBs
18 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติ่ม) พ.ศ.2566
( ลงวันที่ : 30/มี.ค./2566 || อ่าน : 274 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.42 MBs
19 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติ่ม) พ.ศ.2565
( ลงวันที่ : 30/มี.ค./2566 || อ่าน : 276 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 575.61 KBs
20 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7)
( ลงวันที่ : 30/มี.ค./2566 || อ่าน : 295 )  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.94 MBs


กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>