[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เทศบาลตำบลเตราะบอน ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/ต.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
131 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
345 คน
สถิติเดือนนี้
9579 คน
สถิติปีนี้
31855 คน
สถิติทั้งหมด
279428 คน
IP ของท่านคือ 44.200.171.156
(Show/hide IP)
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
8/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ( view : 29 )
    การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
7/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง การจัดทำงบการเงินและรายงานการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ( view : 33 )
    ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง การจัดทำงบการเงินและรายงานการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
2/มี.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( view : 48 )
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( view : 41 )
    ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( view : 39 )
    ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( view : 41 )
    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลเตราะบอน ( view : 43 )
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลเตราะบอน
28/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเตราะบอน ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ( view : 36 )
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเตราะบอน ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
22/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ( view : 46 )
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
22/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเตราะบอน พ.ศ. 2566 ( view : 48 )
    ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเตราะบอน พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
22/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ( view : 48 )
    ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
22/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) เทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ( view : 47 )
    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) เทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566
22/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Give Policy) ( view : 53 )
    ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Give Policy) ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
14/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลเตราะบอน พ.ศ. 2566 ( view : 56 )
    ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลเตราะบอน พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
14/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลเตราะบอน พ.ศ. 2566 ( view : 54 )
    ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลเตราะบอน พ.ศ. 2566
14/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ( view : 56 )
    ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
14/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งเทศบาลตำบลเตราะบอน ที่ 62/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( view : 54 )
    คำสั่งเทศบาลตำบลเตราะบอน ที่ 62/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 / 2566 ( view : 64 )
    ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 / 2566
9/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ( view : 55 )
    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของปีงบประมาณ 2566 ( view : 70 )
    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของปีงบประมาณ 2566

กำลังแสดงหน้าที่ 1/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>