หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธฺได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินดารตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย : admin
อ่าน : 289
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร ]
พิมพ์ 

ประกาศเทศบาลตำบลเตราะบอน เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธฺได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินดารตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563