ชื่อ - นามสกุล :นายบรอเฮ็ง ดอมะ
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0937575174
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรี